Lắp đặt thiết bị van các loại cho dự án Nhà máy nước Cầu Đỏ (Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng)

Chế tạo đường ống và phụ kiện phần công nghệ NMN Cầu đỏ Giai đoạn 2 thuộc dự án nâng công suất NMN Cầu đỏ từ 230.000 m3/ngày lên 290.000 m3/ngày. Đây là dự án trọng điểm nhằm đáp ứng nhu cầu nước sạch phục vụ sản xuất, sinh hoạt trên địa bàn TP Đà … Đọc tiếp Lắp đặt thiết bị van các loại cho dự án Nhà máy nước Cầu Đỏ (Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng)