Cơ khí Hà Giang Phước Tường hân hạnh chế tạo & lắp đặt khuôn đúc trụ điện bê tông ly tâm dự ứng lực, khuôn ly tâm đúc trụ điện 8.5m-12m-14m-20m cho Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng - Thí nghiệm điện Quốc Tuấn.

Thông tin chi tiết

* Dự án: Chế tạo & Lắp đặt khuôn đúc trụ điện bê tông ly tâm dự ứng lực

* Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt khuôn ly tâm đúc trụ điện 8.5m - 20m

* Đơn vị đầu tư: Công ty TNHH Cơ khí xây dựng - Thí nghiệm Điện Quốc Tuấn

khuôn đúc trụ điện bê tông ly tâm dự ứng lực

khuôn đúc trụ điện bê tông ly tâm dự ứng lực

khuôn đúc trụ điện bê tông ly tâm dự ứng lực

 

*Một số Khách hàng tiêu biểu đã sử dụng sản phẩm Khuôn ly tâm - Khuôn trụ điện - Dàn quay HGPT Mechanical
Tên sản phẩm Giá trị hợp đồng Năm thực hiện
Chế tạo khuôn ống cống ly tâm D300, D400 và D600 781.400.000 đ 2015
Tên sản phẩm Giá trị hợp đồng Năm thực hiện
Chế tạo khuôn đúc trụ điện bê tông ly tâm dự ứng lực 2.893.200.000 2017
Tên sản phẩm Giá trị hợp đồng Năm thực hiện
Chế tạo khuôn 10.5; đốt nối 5.5 mét và bộ căng 169.500.000 2017
Tên sản phẩm Giá trị hợp đồng Năm thực hiện
Dây chuyền sản xuất ống cống BTLT D300 – 2000 mm 2.467.300.000 2015
Tên sản phẩm Giá trị hợp đồng Năm thực hiện
Chế tạo Khuôn trụ điện BTLT 8,4M+12M+14M 473.600.000 2015
Tên sản phẩm Giá trị hợp đồng Năm thực hiện
Giàn Quay & Khuôn ống cống D800-D1500mm 1.436.000.000 2017