Cơ khí Hà Giang Phước Tường xin trân trọng giới thiệu sản phẩm mới – Thiết bị trạm trộn bê tông 120M3/H

Thông tin sản phẩm

Công trình: Trạm trộn Bê tông Đăng Hải 120m3/h

Hạng mục: Chế tạo thiết bị trạm trộn bê tông (khung trạm trộn, boongke..)

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bê tông Đăng Hải

Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Công Nghệ T.A.P Việt Nam

Công suất thiết kế: 120m3/h

Tiến độ chế tạo: 40 ngày

trạm tộn bê tông 120m3/h