Cấp điện nhà máy thép Đông Nam Á do HGPT làm tổng thầu EPC

Chia sẻ:

Sau hơn 3 tháng xây dựng, nay tất cả đã sẵn sàng cho việc đóng điện vào ngày 25/4. Công trình ĐZ 110KV – TBA 110/35KV-63MVA và 4 XT 35KV cấp điện nhà máy thép Đông Nam Á do Cơ Khí Hà Giang Phước Tường làm tổng thầu EPC.

HGPT – Niềm tin và chất lượng.

HGPT Niềm tin & Chất lượng.

https://hgpt.vn