Chế tạo kết cấu thép cổng chào LED – Quảng Bình

Chia sẻ:

Toàn bộ khung kết cấu cổng chào LED bằng thép, được chế tạo và lắp đặt theo bản vẽ kiến trúc và kỹ thuật đã chỉ định sẵn.

Quá trình làm ra sản phẩm trải qua 3 giai đoạn chính: Thiết kế, gia công cấu kiện & lắp dựng tại công trình. Toàn bộ kết cấu thép có thể sản xuất đồng bộ sẵn rồi đưa ra công trường lắp dựng trong thời gian khá ngắn.

Sản phẩm: Kết cấu thép cổng chào LED

Vị Trí: Phía Nam cầu Nam Thành và Phía Bắc cầu Bắc Thành.

Kích thước: 12.2 x 28 mét

Chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật: Vật tư chế tạo là ống thép Hòa Phát-mạ kẽm nhúng nóng

Giải pháp kết cấu: Khung kết cấu thép sản xuất tại nhà mày, lắp ghép tại công trình.

 

Niềm tin & Chất lượng