Hồ sơ năng lực

File Tiếng Việt HSNL VIE 2019_HSNL File Tiếng Anh HSNL ENG 2019_HSNL  

Năng lực thiết bị – công nghệ mới

Năng lực thiết bị, công nghệ mới đầu tư của HGPT. Link tải về PDF năng lực máy móc thiết bị: https://drive.google.com/file/d/1gROP-cdK1MVU8TDyZWbCSEOg73kSoSVO/view?usp=sharing …

Triết lý kinh doanh

Triết lý kinh doanh công ty Cơ khí Hà Giang Phước Tường Hơn 25 năm sáng tạo và tăng trưởng liên …

Bài giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VỀ CÔNG TY Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Hà Giang Phước Tường được Thầy giáo …

Chính sách chất lượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC __oOo__         …

7 nguyên lý hoạt động

. 1/Kỷ Luật: Sức mạnh của tập thể gắn liền với kỷ luật trong lao động 2/Sáng tạo: Chủ động sáng …

Tài liệu ISO

Quy trình xem xét của lãnh đạo        Chính sách chất lượng – Cam kết của lãnh đạo    Mục …

Sơ đồ tổ chức HGPT

Sơ đồ cơ cấu tổ chức và Sơ đồ cơ chế điều hành Công ty cổ phần cơ khí Hà Giang …