Thủy điện Đăk Rung (Đăk Nông)

Chia sẻ:

Thủy điện Đăk Rung Đăk Nông

Thông tin dự án:

  • Công suất: 8MW.
  • Độ dốc cao nhất: 66%. Đây là một trong những công trình có độ dốc lớn nhất Tây Nguyên.
  • Địa điểm: ĐăkSong, ĐăkNông
  • Chủ Đầu Tư: Công Ty Cổ Phần Việt Nguyên, ĐăkLăk
  • Hoàn thành năm 2008.