Ban lãnh đạo

Hà Giang
Hà Giang Chủ tịch HĐQT
Hà Đức Hùng
Hà Đức Hùng Tổng Giám đốc
Trần Thị Thanh Tâm
Trần Thị Thanh Tâm Giám đốc Quản trị
Hà Đức Dũng
Hà Đức Dũng Giám đốc Sản xuất

Trưởng phòng ban