Giá trị cốt lõi (Core Value) của doanh nghiệp là gì?

Trước khi đi vào khái niệm này chúng ta cần giải thích khái niệm giá trị là gì và cốt lõi là gì.

Có thể hiểu một cách đơn giản, giá trị của một tổ chức là thuật ngữ chỉ những điểm nổi bật, đặc trưng, quan điểm riêng của tổ chức. Đây chính là nền tảng của tổ chức.

Như vậy, có thể hiểu giá trị cốt lõi là những nguyên tắc nền tảng của tổ chức. Đây là yếu tố quan trọng của tổ chức vì nó điều hướng hoạt động của tổ chức và các cá nhân trong tổ chức đó. Đây là lý do tại sao Core Value luôn đi kèm thêm các thuật ngữ khác như: Tầm nhìn, sứ mệnh, văn hóa doanh nghiệp.

Nhìn vào các giá trị cốt lõi của mỗi doanh nghiệp, khách hàng có thể đánh giá phương thức làm việc, cách thức tạo ra dịch vụ của doanh nghiệp. Những giá trị này rất có chiều sâu và vô cùng quan trọng với tổ chức. Như chúng ta đã phân tích, đây là những yếu tố căn bản, nền tảng tạo nên tổ chức.

Giá trị cốt lõi là những yếu tố nòng cốt, trọng yếu của một doanh nghiệp. Trong một tổ chức, core value đóng nhiều vai trò quan trọng như:

  • Định hướng tầm nhìn chiến lược: giá trị cốt lõi là nền tảng chuẩn mực cho các thành viên trong tổ chức điều hướng hành vi ứng xử của mình. Những giá trị này kết hợp cùng với kinh nghiệm, kiến thức của các thành viên trong tổ chức sẽ trở thành văn hóa doanh nghiệp.
  • Giữ vững giá trị đặc trưng của doanh nghiệp: giá trị cốt lõi sẽ có ảnh hưởng nhất định tới quyết định của nhà quản trị.
  • Core value trở nên dễ hiểu và dễ ghi nhớ: khách hàng, đối tác của doanh nghiệp có thể dễ dàng nhận diện và đánh giá công ty qua trị cốt lõi của họ.
  • Thúc đẩy phát triển trong tương lai: đây cũng là yếu tố để thu hút và giữ lại những nhân viên có năng lực, có đóng góp với doanh nghiệp. Bởi hình ảnh của nhân viên sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của tổ chức và ngược lại. Các ứng viên sẽ đánh giá giá trị này qua 2 yếu tố: Tổ chức tin tưởng vào điều gì và niềm tin đó được thể hiện như thế nào.

Vậy tại HGPT Mechanical, giá trị cốt lõi được thể hiện như thế nào?

Trên thực tế, mọi doanh nghiệp đều xây dựng giá trị cốt lõi dựa trên 2 yếu tố: Sự tin tưởng của tổ chức và hành động để thể hiện niềm tin đó. Ở HGPT, giá trị cốt lõi được xây dựng xoay quanh các yếu tố văn hoá doanh nghiệp khác như:

  • Khẩu hiệu (slogan): Niềm tin chất lượng
  • Tầm nhìn: Nơi gửi trọn niềm tin
  • Sứ mệnh: Góp phần vào sự thành công của khách hàng

Những điều trên góp phần xây dựng nên giá trị cốt lõi của HGPT Mechanical :

Giá trị cốt lõi của HGPT Mechanical

Tuy nhiên, việc đưa ra giá trị cốt lõi không thôi là chưa đủ vì nó chỉ thể hiện niềm tin, mong muốn và kỳ vọng đội ngũ nhân lực làm theo. Để cụ thể các hành động hơn là cảm nhận, HGPT xây dựng bộ hành vi dựa trên 3 giá trị cốt lõi gồm:

Với bộ hành vi trên, HGPT mong muốn đội ngũ nhân lực nắm rõ và hành động theo định hướng 3 giá trị này khi giải quyết vấn đề, hành xử và ra quyết định trong công việc.

CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ GIANG PHƯỚC TƯỜNG (HGPT Mechanical)

Địa chỉ: Đường số 8, KCN Hoà Cầm, P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Hotline: 0903 283 779 – 0914 113 116

Mail: info@hgpt.vn – Website: https://hgpt.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/cokhihagiangphuoctuong