HGPT Mechanical - Niềm tin Chất lượng
 • English
 • Chế tạo & lắp đặt Silô chứa xi măng 230 Tấn

  Hạng mục
  Chế tạo và lắp đặt Silo chứa xi măng 230 tấn
  Chủ đầu tư
  Công ty TNHH Duy Thịnh
  Hồ sơ năng lực