HGPT Mechanical - Niềm tin Chất lượng
 • English
 • Công trình Chống quá tải TBA 110kv cư M’Gar – tỉnh Đắk Lắk

  Hạng mục
  Cung cấp vật tư và thi công xây lắp phần xây dựng
  Chủ đầu tư
  Công ty Lưới điện cao thế miền Trung
  Địa điểm
  Địa bàn huyện Cư M’Gar tỉnh Đắk Lắk
  Hồ sơ năng lực