HGPT Mechanical - Niềm tin Chất lượng
 • English
 • Dây chuyền sản xuất khuôn ly tâm trụ điện công ty TNHH Tư vấn và xây lắp 504

  Hạng mục
  Chế tạo, lắp đặt & chuyển giao công nghệ Dây chuyền sản xuất khuôn ly tâm trụ điện
  Đơn vị hợp tác
  Công ty TNHH Tư Vấn & Xây Lắp 504
  Địa điểm
  Địa bàn Thành phố Đà Nẵng
  Hồ sơ năng lực