HGPT Mechanical - Niềm tin Chất lượng
 • English
 • Dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê

  Hạng mục
  Sản xuất, vận chuyển và lắp dựng kết cấu thép
  Chủ đầu tư
  Draexlmaier Automotive Việt Nam
  Đơn vị hợp tác
  Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng DINCO
  Hồ sơ năng lực