HGPT Mechanical - Niềm tin Chất lượng
 • English
 • Đường dây 110KV đấu nối Nhà máy Thủy điện Đắk Re vào trạm 220KV Quảng Ngãi

  Hạng mục
  Đường dây 110KV đấu nối Nhà máy Thủy điện Đak Re vào trạm 220KV Quãng Ngãi
  Chủ đầu tư
  Công ty Cổ phần Thủy điện Thiên Tân
  Địa điểm
  Địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
  Hồ sơ năng lực