HGPT Mechanical - Niềm tin Chất lượng
 • English
 • Cầu cảnh quan – Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã

  Hạng mục
  Kết cấu thép Cầu cảnh quan
  Địa điểm
  Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế
  Thời gian thi công
  30 ngày làm việc
  Hồ sơ năng lực