Ngày 14/01/2022, hạng mục thay dây chống sét TK thông thường bằng dây cáp quang OPGW-57 trên đường dây 110kV Krông Năng – Eakar thi công hoàn thành, kết thúc toàn bộ dự án đường dây 110kV TBA 220kV Krông Ana (Cư Kuin) – TBA 110kV Krông Păk.
CPCNPMU: Thi công hoàn thành toàn bộ dự án đường dây 110kV TBA 220kV Krông Ana (Cư Kuin) – TBA 110kV Krông Păk

Bọc hotline tại các điểm giao chéo đường dây trung thế để thực hiện công tác kéo dây cáp quang

Bọc hotline tại các điểm giao chéo đường dây trung thế để thực hiện công tác kéo dây cáp quang

Dự án đường dây 110kV TBA 220kV Krông Ana (Cư Kuin) – TBA 110kV Krông Păk thực hiện bổ sung thiết bị để hoàn thiện sơ đồ hệ thống phân phối 110kV tại TBA 110kV Krông Păk; xây dựng mới đường dây 110kV dài 32,59km để khép mạch vòng đường dây 110kV từ TBA 220kV Krông Buk về TBA 220kV Krông Ana. Ngoài ra, dự án có hạng mục cải tạo dây chống sét TK thông thường bằng dây cáp quang trên đường dây 110kV Krông Năng – Eakar với chiều dài 28,42km.

Thi công kéo khoảng néo cuối cùng VT 73-75

Thi công kéo khoảng néo cuối cùng VT 73-75

Hạng mục bổ sung thiết bị hoàn thiện sơ đồ của 110kV TBA 110kV Krông Păk đã được thi công hoàn thiện và nghiệm thu đóng điện từ ngày 25/04/2020. Riêng phần đường dây 110kV xây dựng mới đoạn từ TBA 110kV Krông Păk về TBA 220kV Krông Ana, công tác thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) gặp nhiều khó khăn như: điều chỉnh đơn giá đền bù, hộ dân cản trở thi công,…kéo dài đến cuối tháng 11/2021. Sau thời gian dài bám sát địa phương, kiên trì vận động hộ dân, vị trí móng cuối cùng của dự án mới được thi công đào đúc móng, lắp dựng trụ kéo dây, sau đó khoảng néo cuối cùng của dự án cũng đã được hoàn thành. Đến ngày 28/11/2021, toàn bộ tuyến đường dây 110kV xây dựng mới của dự án đã được nghiệm thu đóng điện, sẵn sàng cho công tác đấu nối, đóng điện đồng bộ với TBA 220kV Krông Ana.

Đến ngày 19/12/2021, TBA 220kV Krông Ana được đóng điện, tạo tiền đề cho phép cắt điện đường dây 110kV Krông Năng – Eakar, để thi công hạng mục cải tạo dây chống sét TK bằng dây cáp quang của dự án. Qua làm việc với Nhà máy thủy điện Krông Năng, các nhà máy điện mặt trời khu vực, PC Đắk Lắk, A3, A0,…từ ngày 09/01/2022 đến ngày 14/01/2022, đường dây 110kV Krông Năng – Eakar đã được cắt điện, sau 06 ngày đêm thi công ròng rã, hạng mục thay dây chống sét TK thông thường bằng dây cáp quang với chiều dài tuyến hơn 28km đã được hoàn thiện, đóng điện kết thúc toàn bộ dự án.

Thành công của dự án là kết quả nỗ lực của CPCNPMU trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, phối hợp kịp thời của đơn vị thi công Công ty CP Cơ khí Hà Giang Phước Tường, đơn vị tư vấn giám sát CPCCPSC, sự hỗ trợ và giúp đỡ tích cực của các cấp chính quyền địa phương, cơ quan ban ngành và PC Đắk Lắk trong quá trình triển khai thi công dự án.

Nguồn: EVNCPC

Xem thêm bài viết: Dây chuyền sản xuất khuôn ly tâm trụ điện công ty TNHH Tư vấn và xây lắp 504

Đường dây 110KV đấu nối Nhà máy Thủy điện Đắk Re vào trạm 220KV Quảng Ngãi